KCPE Past Papers 2020 Science

Kenya Certificate of Primary Education 2020 Science 1. In which part of the digestive system are mineral salts absorbed? A. Mouth. B. Stomach. C. Small intestines. D. Large intestines. 2. Which one of the following is the correct order of development after...

KCPE Past Papers 2020 Mathematics

Kenya Certificate of Primary Education Mathematics 2020 1. What is 2085407 written in words? A. Twenty million eight hundred fifty four thousand and seven. B. Two million eight hundred five thousand four hundred and seven. C. Two million eighty five thousand form...

KCPE Past Papers 2020 Kiswahili

Soma vifungu vifuatavyo. Vina nafasi 1 mpaka 15. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne. Chagua jibu lifaalo zaidi kati ya yale uliyopewa. Mtu __1__ lugha huanza kwa kutamka sauti za lugha hiyo. Sauti hizo huambatana __2 kuunda silabi. Neno __3 _ kwa idadi maalum ya...

KCPE Past Papers 2020 Insha

Kenya Certificate of Primary Education Insha Umepewa dakika 40 kuandika Insha yako Andika Insha isiyopungua ukurasa Moja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa Andika Insha inayomalizia kwa maneno ifuatayo: Mwandikie barua rafiki yake ukimweleza kuhusa namna unavyoweza...

KCPE Past Papers 2020 English Language

Kenya Certificate of Primary Education 2020 English Language Read the passage below. 1t contains blank spaces numbered 1 to 15. For each blank space, choose the best alternative from the choices given. Whenever you are walking …. 1…. a swampy place,...